Samskabelse

MOVE er uddannede proceskonsulenter med diplom i forandringsledelse. Vi ser det som fundamentet for vores produkter, at der afholdes en inddragende processer med faglig rygrad. Vi formår gennem en anerkendende tilgang, at få forankret projektet og skabt et frugtbart ejerskab og en fælles forståelse, med afsæt i en klar forventningsafstemning.

Med et positivt nærvær og en anerkendende ånd, ser vi tydeligt, hvordan borgerne/brugerne ”vokser” og udviser stolthed, engagement og øget motivation, gennem procesforløbet.

Gennem grundig planlægning af processen og visuel kommunikation, forankres projektet hele vejen rundt, hvilket skaber de bedste betingelser for projektudvikling, realisering og efterfølgende brug og drift!