Strategier

MOVE har med baggrund i vores uddannelser som arkitekter, planlæggere, forandringsledere og fremtidsforskere forudsætningen for at arbejde med strategier, visioner og udviklingsplaner. 

Vi arbejder med mange forskellige typer strategiprojekter som visioner, udviklingsperspektiver, udviklingsplaner samt programskrivning. Grundlaget for strategierne bygger altid på en grundig analyse og indsigt i de lokale ressourcer, koblet med en samskabende proces, hvor vores fornemste opgave er at få de implicerede til at vidensdele, engagere sig og tage ejerskab. I processen lægger vi stor vægt på den visuelle kommunikation som værktøj, der styrker fortællingen for en større målgruppe.

I alle strategier gælder, at barren ligger højt for innovativt indhold og visionsmål, og bakkes op af realistiske handleplaner. Vi følger ofte strategierne fra idé til virkelighed, hvilket underbygger vores erfaring med strategiarbejdet.