By- og områdefornyelse

MOVE har bred erfaring med By- og Områdefornyelsesprojekter. Vi bygger altid projekterne på et engageret samarbejde med kommune, byfornyelseskonsulenten, byens borgere, erhverv og institutioner.

Vi tager udgangspunkt i stedets kvaliteter og bygger videre på disse med fokus på de bæredygtige aspekter som økonomi, teknik, drift, miljø og det sociale.

MOVE arbejder bevidst med at skabe sammenhæng både fysisk, visuelt og mentalt. Via materialer og inventar samt belysning og beplantning, understøtter vi eksisterende kvaliteter og ressourcer og får transformeret fortiden med ind i fremtiden med respekt og fornyelse. Derudover inspirerer vi borgerne til, hvad de selv kan gøre for at forskønne deres by og tage ansvar.

Produkt: Koordinering og facilitering, 3D illustrationer, skitsedesign, materiale- og beplantningsmanualer, visuelle og gennemarbejdede dokumenter, projektering og tilsyn med et gennemgående rådgiverteam.