Institutioner

MOVE har en evidensbaseret og holistisk tilgang til løsning af vores institutionsprojekter med fokus på leg, læring og motorik. Vi søger altid indsigt i relevant forskning og teori. Dette, kombineret med praktisk erfaring, understøtter udviklingen af innovative nytænkende løsninger på tværs som tilgodeser både pædagogernes/undervisernes og børnenes behov

MOVE designer på baggrund af en samskabende proces, der inkluderer både elever, undervisere og pedeller. Hermed sikres den dybere indsigt i både sted og faglighed, så vi gennem indlevelse og nærvær får fokus rettet mod målet og skabt ejerskab og fagligt velfunderede løsninger til glæde for brugerne.

Vi har et slogan som er vores rettesnor når der arbejdes med institutioner ”Mere leg – mindre vedligehold”.

Produkt: Analyse, koordinering og facilitering, visuel kommunikation, 3D illustrationer, skitsedesign, materiale- og beplantningsmanualer visuelle og gennemarbejdede dokumenter, projektering og tilsyn, med et gennemgående rådgiverteam.