Landskab

MOVE arbejder med landskabsprojekter i alle skalaer, altid med afsæt i stedets kvaliteter, menneskene og den gode fortælling.

Ud over designet, lægger vi stor vægt på materialevalg og belysning og vi arbejder bevidst med biodiversitet, med fokus på årstidsvariation. Stemning og sanselighed er vigtige ingredienser i designet med fokus på at skabe harmoniske rum

Fordybelse er et af kodeordene og afhængig af projektet, arbejder vi med at understøtte sociale relationer og fremtidssikre i forhold til de rekreative aktiviteter i projektet.

Samskabelse, bæredygtighed og drift er nøgleord i projektløsningerne.

Produkt: landskabsanalyse, koordinering og facilitering, skitsedesign, materiale- og beplantningsmanualer, visuelle og gennemarbejdede dokumenter, projektering og tilsyn, med et gennemgående rådgiverteam.