Planlægning

MOVE har en landskabs- og stedsbaseret tilgang til planlægning.  Udgangspunktet er altid at skabe de bedste rammer for de mennesker, der skal bo og færdes der. Dette indebærer en indlevelse i stedet med en oprigtig nysgerrighed, så vi med udgangspunkt i historien, stedets potentialer, menneskene og identitet skaber en fremtidssikret plan, som tilfører stedet kvalitet. Bredden i vores team sikrer et velfunderet plangrundlag.

Vi bruger aktivt vores kompetencer i forhold til, at vi, når vi arbejder i den store skala, kender til projekterings- og designfasen og har den indsigt i rum og landskab, som giver vores planlægning en ekstra dimension.

Grundstenen i vores designproces er bæredygtighed, visuel kommunikation og en samskabende proces. Tre værktøjer der sikrer et innovativt produkt som er let at formidle.

Produkt: Specialdesignet proces, by- og landskabsanalyse, facilitering med faglig rygrad, koordinering og visuel kommunikation, visuelle og gennemarbejdede dokumenter.