Samarbejde

MOVE er en mindre tegnestue med en bevidsthed om at yde en professionel tilgang til vores projekter. Vores filosofi er, at gøre det vi er bedst til; skabe kreativ udvikling og design! MOVE samarbejder med en lang række eksperter, så vi til hver enkelt opgave kan sammensætte det relevante team.

MOVE ser samarbejdet med andre kompetente firmaer og eksperter, som en berigelse af miljøet på tegnestuen, der sikrer de bedste løsninger til projekterne. Vi samarbejde med arkitekter, ingeniører, kunstnere, antropologer, fremtidsforskere, hortonomer og andre eksperter, så grundlaget for et gennembearbejdet fremtidssikret projekt sikres, med fokus på det gode design, der beriger livet for de mennesker, der bor og færdes i det.