Uddannelse

MOVE deltager løbende i kurser og uddanner os, så vi kan tilbyde kunderne professionelle løsninger uanset opgavens karakter. På de områder, hvor tegnestuen ikke selv slår til, henter vi hjælp fra dygtige samarbejdspartnere.

MOVE har diplom i forandringsledelse og er DGNB konsulenter i ”bæredygtige byområder” -kernen i udviklingen af bæredygtige projekter båret af en samskabende proces.

MOVE består af uddannede arkitekter, grafisk designer, planlæggere og konstruktører. Derudover har vi en ekstern landskabsarkitekt/hortonom samt en kunstner tilknyttet teamet. Praktikanter er en del af hverdagen og en stor kilde til inspiration på tegnestuen.