Bæredygtighed

Bæredygtighed

MOVE er uddannede DGNB konsulenter for bæredygtige byområder, og vi ser bæredygtighed på forskellige niveauer som en naturlig og integreret del af vores designproces.

 

DGNB er den samlede danske byggebranches system for bæredygtighedscertificering.

Et internationalt brand/system, udviklet af den tyske organisation DGNB og bruges bredt i store dele af verden.

Anerkendt certificering af økonomisk, miljømæssig, social, teknisk og processuel bæredygtighed i eksis­terende og nye bydele og landskaber.

Evalueringsmatricen er en 360 graders tilgang, der øger bydeles attraktivitet ud fra en holistisk tilgang, der tilgodeser alle aspekter og kriterier.

 

“Det handler om at finde det bedste i mennesker og deres omgivelser”

  1. Cooperrider

 

Hvorfor bruge bæredygtighed?

For borgerne: Liveability, tryghed, byliv, mindre støj, friarealer, tilgængelighed, kunst….

For virksomheder: Kommerciel infrastruktur, tilgængelighed, energi, affald, drift …

For miljøet: Beskyttelse, biodiversitet, ressource-beskyttelse, CO2-reduktion, lokal produktion….

For kommunen: Øget attraktivitet, branding, balancerede omkostninger, fremtidssikrede investeringer, økonomisk stabilitet, involvering, ledelse, kommunal deltagelse på tværs. Tiltrække og fastholde borgere og virksomheder

Fremtidssikre byernes og landskabets ressourcer og kvaliteter ved at bygge oven på alt det man har. Udvikle og investere med en minimeret risiko.

 

Hvordan bæredygtighed?

MOVE arbejder med bæredygtighed i alle vore projekter, uden at det bliver et altoverskyggende mantra.

Nedenstående er vigtige betragtninger i forhold til bæredygtighed i praksis:

  • Bæredygtighed koster ikke nødvendigvis mere. Bæredygtige tiltag har resulteret

i mere levende områder med langt mindre vedligehold end de traditionelle løsninger.

  • Hvis man på sigt vil fastholde de bæredygtige tiltag i et projekt, er det vigtigt, at man har adfærd med hele vejen gennem projektet, da de nye tiltag ofte kræver en anden adfærd en vanligt – i brug som vedligehold
  • Bæredygtighed behøver hverken være besværligt eller langhåret. Med udgangspunkt i stedet og dets brugere kan man hurtigt skabe resultater, der fungerer og bidrager til et forbedret levemiljø.

Det er ikke hver gang, at man når hele vejen rundt i et projekt, men hvis bare der er rykket ved en eller to af de faktorer, der påvirker vores levemiljø i en positiv retning, har man formået at sætte en udvikling i gang, der med tiden kan lede til meget mere.

 

For MOVE handler det om, at man bruger det eksisterende eller omkringliggende landskab aktivt i udviklingen af et område. Ofte bæres vores bebyggelsesplaner af de grønne strukturer, hvor man i traditionel planlægning bruger infrastrukturen eller bygningerne som det bærende element. Ved at bruge landskabet mere aktivt, kommer der mere fokus på rummene mellem husene og deres potentiale i forhold til bæredygtighed og den menneskelige skala.