Design

Design Proces

”Vi opfatter stemningen omkring rum, sted og kontekst, allerede før vi begynder at gøre os bevidste iagttagelser om detaljerne”. Neurologiske undersøgelser har vist, at vores perceptuelle og kognitive processer starter med et umiddelbart helhedsindtryk, og først derefter begynder vi at lægge mærke til detaljerne – og ikke omvendt”

Juhani Pallasmaa

 

MOVE arbejder altid med spektret fra helhed til detalje. Det er en af de styrker vi lægger stor vægt på i vores designs. Vi ser det som vores fornemste opgave at mobilisere både de fysiske og de menneskelige ressourcer i vores design. MOVE henter altid inspirationen i stedets særlige karakter og i de ønsker menneskene der bor/arbejder/opholder sig i området har. Derudfra skaber vi stedsbasseret bæredygtig landskabsarkitektur, der holder i længden.

MOVE arbejder ofte med design af “møbler”, der er tilpasset stedet for at understrege den særlige stemning, som vi ønsker at opnå. Ved at indarbejde specialdesignede møbler til rum kan vi give rummet/stedet dets egen identitet.

Integreret design efterspørges ofte, da mange forbinder den æstetiske helhed i arkitekturen eller samspil mellem arkitektur og landskab som en unik kvalitet!

 

Integreret design er med til at styrke helheden og dermed skabe en særlig sanselighed, som styrker oplevelsen for de mennesker, der færdes i rummet.

 

”Et nuanceret landskabsrum giver masser af stimuli og sådanne omgivelser forankrer os i selve rummet forløser sanseindtryk og tanker – tiltalende former og overflader der skal berøres af synet og andre sanser – indtryk der sætter aftryk mentalt og fysisk”

Juhani Pallasmaa

 

Helheder med integreret design: AB afd. 1 (microhaver og tørrestativer), Vandskulptur IC Møllerparken, loungemøbel Strandparken, “Kunststof Dæksel/Bænk” for Philips Eindhoven osv….