Inddragelse

Indragelse

MOVE er uddannede proceskonsulenter med diplom i forandringsledelse. Vi ser det som fundamentet for vores design at afholde inddragende processer med faglig rygrad. Uanset størrelse på projekter udfører MOVE altid en proces, der involverer relevante partere på baggrund af en udførlig analyse/indsigt. Et projekt skal altid tage udgangspunkt i stedets potentiale og menneskene der skal leve, bo, opholde eller arbejde deri!

 

 

“Det handler om at finde det bedste i mennesker og deres omgivelser”

  1. Cooperrider

 

 

Hvorfor inddragelse/proces?

For at finde det bedste i mennesker og deres omgivelser, kræver det, at vi som arkitekter afholder borger/beboerprocesser, for dermed at få de bedste værktøjer til at skabe nyt design ud fra både stedets og menneskenes potentialer!

 

Gennem positivt nærvær og en anerkendende ånd, ser vi tydeligt, hvordan borgerne gennem processen ”vokser” og udviser stolthed, engagement og motivation.

MOVE formår gennem den anerkendende tilgang til processen at få forankret projektet og skabt et frugtbart ejerskab.

Med ejerskabet til stedets potentiale, mobiliserer vi brugerne som ressource, og vi stimulerer en ”bottom-up” proces som afsæt for realisering af projekter på græsrodsniveau.

 

Med arkitekten som proceskonsulent forankres projektet med en stor faglighed, og arkitekten får en central rolle. Processen omhandler ikke udelukkende beboere/borgere. Mange flere led involveres for at sikre ejerskab på flere niveauer.

Med udgangspunkt i god planlægning af processen, forankres projektet hele vejen rundt, hvilket skaber de bedste betingelser for projektudvikling, realisering og efterfølgende brug og drift!

“Det vi fokuserer på vokser”

  1. Lang

 

Hvordan proces?

MOVE arbejder med processer ud fra vores faglige tilgang, hvor en grundig indsigt

i stedet og organisationen m.v. er indgangsvinklen, så forståelsen for stedet er tilstede og skaber grundlaget for vores engagement.

Den systemiske tænkning er en platform MOVE arbejder ud fra med en anerkendende position i en dirigentrolle, når vi faciliterer processer.

 

Nedenstående er vigtige betragtninger i forhold til at lede processer:

  • En neutral position er ikke mulig, da vores for-forståelser er tilstede. Vi er bevidste om, at vores holdninger påvirker procesforløbet. Det betyder, at vi skal møde deltagerne med nysgerrighed, uærbødighed og engagement
  • Idéudvikling opstår som følge af tilpas forstyrrelse og en ustabil tilstand, der tvinger nye tanker frem og dermed skaber mønsterbrud
  • Det kreative potentiale eksisterer i alle mennesker, og ved den rette stimuli vil kreativiteten og den divergente tænkning komme frem
  • Det er i interaktionen mellem mennesker – via sproget og relationer, at der skabes mening og forståelse af virkeligheden og dermed idéudvikling og muligheder for fremtiden

 

MOVEs udgangspunkt er altid at tilføre god energi og skabe rammerne for en proces, så alle føler sig mødt og går berigede videre. Erfaringen viser, at ved at møde mennesker i øjenhøjde og i en anerkendende ånd, skabes fundamentet til ejerskab og udvikling!