Projektledelse

Projektledelse

Et projekt er foranderligt, og det er en kompliceret proces at løse en given udfordring og nå et fælles mål.
Processen fra den første idé eller skitse til at nå et færdigt resultat, kræver koordinering, ofte på tværs af flere fag og instanser, bearbejdning i flere niveauer, samt tilrettelæggelse af tid og økonomi.
Det er derfor væsentligt med styring af de ressourcer, der er afsat for det pågældende projekt, så resultatet af projektet lever op til det mål og forventninger der er aftalt tidligt i processen.

Projektledelse omfatter elementer fra ledelse, kommunikation og de tekniske fag. Det er projektlederens ansvar at styre projektet i mål ved at skabe overblik og sikre den koordinering der er nødvendig for projektets gennemførelse. Både når det gælder kommunikation og koordineringen, så alle parter er klar over hvornår og hvad de skal bidrage med, men også ressourcestyring af økonomi og tidsfaktorer er altafgørende for samarbejdet og det endelige resultat.

Hos MOVE har vi et insisterende holdepunkt som guider os gennem selv de meste komplekse projektforløb ”altid projektet først”.

  • Kommer bullets (Malene)

Skitser og fonde

En vigtig del af vores arbejde er at ideudvikle og lave skitse oplæg til projekter som ofte udspringer af ildsjæle som kæmper for at få lydhørhed for netop deres projekt. Vi ser det som en vigtig opgave at kunne være en del af denne proces og yde rådgivning i form af skitser, tekst og billeder som visualisering af de drømme og behov der findes lige der hvor de gode ideer bliver til.

Kommer mere tekst cko+hp